Lociranje podzemne infrastrukture je segment gradbeništva oziroma načrtovanja gradnje, ki mu posvečamo premalo pozornosti, saj se preveč zanašamo na obstoječe načrte. Kot sem že pisal v prejšnjih objavah, so načrti v večini primerov netočni in tudi nenatančni.

Z uporabo georadarjev, lokatorjev in ustrezne dodatne opreme vaše dejansko stanje preverimo, posnamemo in vnesemo v načrt. Postopek se sliši precej enostaven, a žal ni, saj celotno lociranje podzemne infrastrukture izvedemo brez posegov v teren, tj. brez nepotrebnih izkopavanj.

Kaj pridobite?

Pridobite natančen vpogled v dejansko stanje pozicije podzemne infrastrukture, pri čemer se ne omejujemo samo na cevovode in kabelske instalacije, temveč zaznavamo tudi skrite instalacijske kinete, ostanke starih temeljev, ipd. Zaznane objekte vrišemo v načrt, ki ga predamo projektantu. Projektant tako pridobi točen vpogled v dejansko stanje pozicij, zato mu ni potrebno kasneje popravljati projekta, vodja del ve kaj se v terenu “skriva”, dela potekajo hitreje…

Poročilo s terena

V spodaj opisanem primeru je stranka oziroma njen izvajalec del na lastno pest izkopaval jarek za priklop meteorne kanalizacije in cevi nikoli našel. Mi smo cev natančno locirali, posneli njeno pozicijo in globino ter naročniku pripravili poročilo z vrisano lokacijo obstoječega cevovoda. Podatki vam služijo tudi pri pripravi elaborata sprememb gospodarske javne infrastrukture, kar lahko opravite sami ali pa to za vas opravimo mi.

Za vse dodatne informacije smo kadarkoli dosegljivi preko kontaktnega obrazca ali pa na vpisanem e-naslovu ali telefonskih številkah.

Mimogrede, konec prejšnjega leta smo nivo storitev z novim georadarjem dvignili na precej višji nivo. Vas zanima več? ;)

Lociranje podzemne infrastrukture
Lociranje kanalizacije
Lociranje cevi

Menite, da nas potrebujete?

Če imate kakršenkoli (drug) razlog, kjer menite, da Vam lahko nudimo pomoč, nas kontaktirajte!

Želite prejemati e-novice? Prijavite se tukaj