Paket “PRO”

Z nedestruktivno metodo brez dragih izkopov za vas instalacije preslikamo na površino. Storitev lociranja in kartiranja podzemnih instalacij izvajamo s pomočjo digitalnih lokatorjev in georadarjev.

Paket “PRO”

Primeren za:

 • občine
 • upravljalce infrastrukturnih omrežij (telekom, vodovod, kanalizacija, vročevodna omrežja, elektro, komunalna podjetja)

 • izvajalce gradbenih del

 • projektante gradbene stroke

Georadar - iskanje plinovoda v zemlji
georadar - kataster

Glede na izkušnje se stanje v načrtih katastra javne infrastrukture krepko razlikuje od dejanskega stanja instalacij na terenu. Kljub temu, da vsak upravljalec posameznega sklopa GJI skrbi za točnost podatkov v sistemu, vendarle prihaja do napak (geodetska služba ni prisotna na terenu ob zasipu instalacije, napaka pri vnosu, instalacija ni več aktivna ali je celo odstranjena, nova pa ni vrisana,…) Tako prihaja do napak v načrtih, kar vam znatno oteži npr. izkop gradbene jame ali projektiranje novega voda, lahko pride do poškodb instalacij kar vedno vodi v visoke stroške in zamude, itn.

Zakaj potrebujete naše storitve?

 • pred izvedbo novega gradbenega projekta se želite prepričati o lokaciji posameznih podzemnih vodov, jaškov, temeljev, saj bo tako lahko izkop potekal hitreje in z manj možnostmi poškodb bližnjih instalacij.
 • izognete se stroškom in zamudi, ki nastanejo ob poškodbah instalacij ter bistveno poskrbite za varnost svojih zaposlenih in delovne opreme
 • pred projektiranjem novega voda je potrebno izdelati pregled terena, da kasneje ne prihaja do zamud in popravkov projekta
 • podatek iz GJI ni točen in je kot tak neuporaben, zato želite točen posnetek nekega območja, s katerim boste dobili vpogled v stanje pod terenom-izboljšanje katastra javne infrastrukture
georadar - podzemna infrastruktura
Načrt - radargram

Bistvene prednosti georadarskih preiskav

 • nedestruktivna metoda – ne potrebujemo izkopov na terenu

 • hitrost in natančnost meritve ter ponovljivost meritve

 • ponovljivost meritve,

 • z uporabo GNSS sistema pridobimo podatke s centimetrsko natančnostjo o lokaciji iskane infrastrukture,

 • nizki stroški storitve v primerjavi s počasnim izkopavanjem ter možnimi poškodbami infrastrukture, delovnih strojev in vaših zaposlenih

Menite, da nas potrebujete?

Če imate kakršenkoli (drug) razlog, kjer menite, da Vam lahko nudimo pomoč, nas kontaktirajte!

Želite prejemati e-novice? Prijavite se tukaj