Our Applications Cover Diverse Corporate Markets

Lociranje podzemne infrastrukture

Lociranje podzemne infrastrukture

Lociranje podzemne infrastrukture

Da ne bo dragih poškodb, ko gradite

Pomagamo, da se boste izognili dragim poškodbam infrastrukture ali izgubljenim delovnim uram, ker boste točno vedeli, kje se nahajajo podzemni vodi-tudi tisti, za katere sploh ne veste, da so bili vgrajeni.

A vendar – kolikor je različnih naročnikov, toliko je tudi različnih želja, zato smo storitve ločili na tiste za »zasebnike« in na tiste za »gradbena in inženirska podjetja«. Razlika je v obsegu izvedenih del in količini zajetih podatkov, ki jih po koncu projekta predamo naročniku. Prilagodljivost podjetja nam omogoča, da storitev popolnoma personaliziramo po vaših željah, zato vas vabimo, da nas kontaktirate za pripravo individualne ponudbe.

 • Lociranje podzemne infrastrukture in posledično izboljšanje javnega katastra GJI (gospodarske javne infrastrukture)
 • Zaznavanje globine, orientacije, velikosti in oblike podzemnih vodov (plastični in kovinski vodi, betonske cevi, optični kabli)
 • Arheološke raziskave
 • Zaznavanje infrastrukture v tleh pred izvedbo gradbenih del in označevanje con izogibanja na mestih gradbenih jam
 • Označevanje podzemnih instalacij pred izkopi gradbenih jam
 • Zmanjšanje možnosti poškodb podzemnih vodov ob izkopavanju oziroma drugih delih in posledično zmanjšanje eventuelnih stroškov uporabnikov ob morebitnih poškodbah instalacij
 • Zmanjšanje količine in stroška delovnih ur na terenu zaradi nepoznavanja stanja instalacij v tleh
 • Pregled terena zaradi eventuelne prisotnosti starih temeljev oz. ostankov objektov, neaktivnih instalacij, sprememb v materialu…
 • Izboljšana varnost osebja ob izkopu gradbene jame

Da ne bo dragih poškodb, ko gradite

Pomagamo, da se boste izognili dragim poškodbam infrastrukture ali izgubljenim delovnim uram, ker boste točno vedeli, kje se nahajajo podzemni vodi-tudi tisti, za katere sploh ne veste, da so bili vgrajeni.

A vendar – kolikor je različnih naročnikov, toliko je tudi različnih želja, zato smo storitve ločili na tiste za »zasebnike« in na tiste za »gradbena in inženirska podjetja«. Razlika je v obsegu izvedenih del in količini zajetih podatkov, ki jih po koncu projekta predamo naročniku. Prilagodljivost podjetja nam omogoča, da storitev popolnoma personaliziramo po vaših željah, zato vas vabimo, da nas kontaktirate za pripravo individualne ponudbe.

 • Lociranje podzemne infrastrukture in posledično izboljšanje javnega katastra GJI (gospodarske javne infrastrukture)
 • Zaznavanje globine, orientacije, velikosti in oblike podzemnih vodov (plastični in kovinski vodi, betonske cevi, optični kabli)
 • Arheološke raziskave
 • Zaznavanje infrastrukture v tleh pred izvedbo gradbenih del in označevanje con izogibanja na mestih gradbenih jam
 • Označevanje podzemnih instalacij pred izkopi gradbenih jam
 • Zmanjšanje možnosti poškodb podzemnih vodov ob izkopavanju oziroma drugih delih in posledično zmanjšanje eventuelnih stroškov uporabnikov ob morebitnih poškodbah instalacij
 • Zmanjšanje količine in stroška delovnih ur na terenu zaradi nepoznavanja stanja instalacij v tleh
 • Pregled terena zaradi eventuelne prisotnosti starih temeljev oz. ostankov objektov, neaktivnih instalacij, sprememb v materialu…
 • Izboljšana varnost osebja ob izkopu gradbene jame
Iskanje vodovoda in kablov v zemlji

Storitve

Paket “EASY”

Primeren za:

 • domače mojstre (tiste, ki se sami lotijo vsega in jim vse uspe)

Paket “PRO”

Primeren za:

 • občine
 • upravljalci infrastrukturnih omrežij (telekom, vodovod, kanalizacija, vročevodna omrežja, elektro, komunalna podjetja)

 • izvajalci gradbenih del
 • projektanti gradbene stroke
Preverjanje inštalacij na terenu

O podjetju

V skladu z našim imenom že 32 let vedno znova iščemo in izvajamo “napredne gradbene rešitve”.
Od naših začetkov večinoma sodelujemo s stalnimi dobavitelji. Prepričani smo, da medsebojno zaupanje, ki ga prinese izključno dolgoročno sodelovanje, prinese tisto, kar najbolj cenimo: prvovrstno podporo iz ozadja, zaradi katere imamo vsi vpleteni morebitne izzive veliko hitreje in kvalitetnejše rešene.
Vsekakor redno spremljamo posodobitve opreme na trgu in jim v želji po kvalitetno opravljenih storitvah, tudi sledimo. Napredno, a varno!
V podjetju smo se sprva ukvarjali samo z zaključnimi deli v gradbeništvu. Z leti smo svojo dejavnost razširili na orodja in načine obdelave, ki običajno niso bili tako poznani. Pričeli smo se ukvarjati z diamantnim kronskim vrtanjem in brušenjem. Leta 2000 smo začeli tudi z opravljanjem storitev zimske službe na območju Ljubljane.
V zadnjih nekaj letih smo se usmerili v lociranje podzemne infrastrukture, nikakor pa nismo pozabili na naše začetke. V podjetju Kera-mix d.o.o. smo in še vedno stremimo h kvalitetno opravljenim storitvam. Menimo, da je ob dobrem sodelovanju vseh vpletenih ter dobro pripravo še tako zahteven projekt izvedljiv brez kakršnihkoli težav.

Menite, da nas potrebujete?

Če imate kakršenkoli (drug) razlog, kjer menite, da Vam lahko nudimo pomoč, nas kontaktirajte!

Želite prejemati e-novice? Prijavite se tukaj