V tokratnem zapisu bo govora o načrtovanju gradbenih del s pomočjo georadarja. Za upravljalca omrežja smo izvedli “PRO” storitev, locirali smo kineto toplovoda na željenem območju, kjer bodo v prihodnosti potekala gradbena dela. Pametno načrtovanje gradbenih del je bilo poglavitno vodilo pri izvedbi naročila, saj je z dobro pripravo polovica projekta že skoraj opravljena.

Kaj imam?

Toplovod je sicer vrisan v načrtih gospodarske javne infrastrukture (GJI), vendar je zaradi starosti načrtov vrisana pozicija na več mestih netočna. Zaradi gradbenih del v prihodnosti, je naročnik želel preveriti natančno pozicijo kinete toplovoda in na ta način pridobiti natančen podatek o tem, kje in kako obširne izkope bo potrebno izvajati. Toplovod namreč poteka preko vseh mogočih površin-od pločnikov, zelenic, prometnih površin, trgov in parkirišč ter tudi preko peš poti.

S pomočjo GNSS in RTK meritve smo določili natančno lokacijo kinete (X in Y koordinati), z georadarjem pa smo določili globino od terena do pokrova betonske kinete.

Lociranje podzemne infrastrukture kot del pametnega načrtovanja v gradbeništvu

Kaj pridobim?

S pridobljenimi podatki je naročnik pridobil natančnejši vpogled v dejansko stanje na terenu. Mesta, kjer bi lahko prihajalo do dodatnih težav pa smo še posebej označili. Izdelava projekta za izvedbo je pridobila povsem novo dimenzijo, saj je naročniku omogočena natančnejša izvedba popisa in načrtovanje zapor prometnih površin. Navsezadnje je tukaj tudi varnostni vidik, ker vemo kje se kineta nahaja in izkop zato ni preširok. Kineta toplovoda se za potrebe meritev ni nikjer odpirala, saj za izvedbo preiskave ni nepotrebnih posegov v teren. Načrtovanje gradbenih del s pomočjo georadarja se je izkazalo kot pametna investicija v nekaj, kar lahko vnaprej predvidi mogoče zaplete in privarčuje pri nepotrebnih stroških del.

Odločitev naročnika, da se odloči za izvedbo predhodnih georadarskih preiskav, toplo pozdravljamo. V skladu z našim imenom “napredne gradbene rešitve”, smo in bomo vedno stremeli k uporabi najrazličnejših metod, ki nam olajšajo izvedbo in potek del. Razumemo tudi vse tiste, ki vidijo lociranje podzemne infrastrukture kot zgolj nepotreben strošek. Običajno se že prva poškodba podzemnega voda izkaže za mnogo višji strošek, kot je strošek pregleda terena z lokatorjem ali georadarjem.

Lociranje toplovoda in vročevoda
lociranje georadar
radargram georadarja

Menite, da nas potrebujete?

Če imate kakršenkoli (drug) razlog, kjer menite, da Vam lahko nudimo pomoč, nas kontaktirajte!

Želite prejemati e-novice? Prijavite se tukaj